Operační program Zaměstnanost

OPZ - výzva č. 43

Název projektu

Vzdělávání zaměstnanců SKG Hranička,

Reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005260

Realizátor

Karel Hranička, SKG Hranička

Podpořeno

Operační program Zaměstnanost, Výzva 43, Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OPZ a státního rozpočtu ČR.

Doba zahájení projektu

1. 2. 2017

Délka realizace projektu: 24 měsíců

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 19 zaměstnanců společnosti KAREL HRANIČKA (SKG HRANIČKA) a řešit tak nesoulad mezi kvalifikační úrovní těchto zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele. Aktivity, které povedou k dosažení cíle a které spočívají v realizaci prezenční formy výuky v oblasti profesního vzdělávání, a to: manažerské dovednosti, technické vzdělávání, které budou zajištěny externím dodavatelem služeb a interním lektorem.

Kontaktní osoba pro potřeby

Gabriela Mathejzíková, skg-ZAVINOVADLO:skg.cz

Závěsné kondenzační kotle
Závěsné kondenzační kotle
Solární systémy
Solární systémy
Plynové zařízení
Plynové zařízení
Teplo domova zajistí SKG
vyrobilo AG25 s.r.o., 2012
Facebook